Informatii privind salarizarea personalului platit din fonduri publice – Septembrie 2018

Informatii potrivit art 33 din legea 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

Raport de evaluare-Transparenta decizionala

Informatii privind salarizarea pers.platit din fonduri publice