Regulamentul de ordine interioara

Regulamentul de organizare si functionare a aparatului de specialitate a primarului comunei Fantanele,jud.Iasi – Anexa 1 la HCL nr.4/31.01.2019

ROF-Consilil Local-nr.29.31.10.2016