Raport periodic de activitate-Legea 544din 2001 – 2018

Raportul de evaluare a implementarii Legii 544din2001-anul 2018

Raport de evaluare a implementarii L.544 2017

Raport de evaluare a implementarii Legii 544 2016 – centralizat

Raport de evaluare a implementarii L.544- 2016