raportul anual Primar

Raportul primarului privind starea economica sociala si de mediu a comunei