În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informarțiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă, conducătorului autorității sau institutiei publice căreia i-a fost solicitată informația.

– Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamația administrativă în termen de 30 de zile de la luarea la cunostință a refuzului explicit sau tacit al angajaților din cadrul autorității sau instituției publice.

– Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamația administrativă, se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secția de contencios administrativ și fiscal la Tribunalul Iași în  termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevăzute de Legea nr.544/2001.

Formular -tip pentru reclamatie administrativa