1. Date de contact ale autorității:

Str.principala nr.147; Cod postal :707196;
E-mail : primariafantaneleiasi@yahoo.com;
E-mail securizat: contact@comunafantaneleiasi.ro;
Web site: http://comunafantaneleiasi. ro
Numar telefon: 0760245528.

2. Relații cu presa/mass-media:

Primar Chelariu Sorin

Telefon: 0760.245.520

E-mail: primariafantaneleiasi@yahoo.com

3. Programul de functionare a institutiei:

Luni – Vineri

08:00 – 16:00

Program cu publicul : 8:30 -14:00

 

4. Program de audiente

Primar: Marti: 8:30 – 14.30

Viceprimar: Miercuri:  09:00-13:00

Secretar: Joi: 09:00 – 13:00

Cetăţenii care solicită audiență la conducerea Primariei Fantanele,jud.Iasi, trebuie să formuleze o cerere care să cuprindă:

– datele de identificare ale persoanei care solicită audiența;

– datele de contact, inclusiv un număr de telefon;

– o scurtă descriere a situației/subiectului, care urmează a fi prezentată;

– cererile de audiență pot fi depuse:

-direct la sediul Primariei Fantanele,jud.Iasi,persoana de contact:Scutaru Maria

-prin poștă: Comuna Fantanele,str.Principala nr.147,jud.Iasi,cod:707196;

-prin fax :0232/413654;

-prin e-mail la adresa:primariafantaneleiasi@yahoo.com.

Cerere pt.inscriere audiente – Descarcare

 

5. Petiții:

Prin petiție se înțelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice.

Petițiile pot fi depuse direct la sediul Primariei sau pot fi transmise prin poștă sau e-mail

              Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează (art. 7 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor).

De asemenea, petiţiile ilizibile, cele în care obiectul solicitării nu este clar, precum şi cele care conţin injurii şi expresii denigratoare la adresa instiţutiei sau a funcţionarilor publici, se clasează.